contact@zeno5.com 024 6653 4802
QUY TRÌNH CỦA ZENO5
Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng.
 • Xác định nhu cầu của khách hàng
 • Xác định tính năng
 • Tư vấn và phác thảo tính năng, nền tảng sử dụng
 • Tổng hợp yêu cầu và báo giá
 • Xác định yêu cầu của khách hàng về giao diện
 • Thiết kế mẫu giao diện để khách hàng tham khảo
 • Thống nhất với khách hàng về giao diện
 • Họp - thảo luận kỹ thuật, lên kế hoạch xây dựng sản phẩm
 • Phân công và giao trách nhiệm cho từng bộ phận thực hiện
 • Giám sát và kiểm tra tiến độ thực hiện
 • Test tổng thể sản phẩm
 • Test tính năng sản phẩm
 • Test độ hoàn thiện của sản phẩm trên các loại thiết bị
 • Họp - thảo luận lần cuối trước khi bàn giao sản phẩm
 • Hỗ trợ chỉnh sửa - khắc phục sự cố trong thời gian hoạt động
 • Hỗ trợ nâng cấp, bổ sung tính năng, giao diện
 • Hỗ trợ đưa sản phẩm lên App store - CH Play
 • Hướng dẫn sử dụng, quản lý sản phẩm
 • Hỗ trợ bảo trì, vận hành sản phẩm